Узстандарт агентлигининг Карорига асосан Хоразм синов ва сертификатлаштириш маркази давлат корхонасининг махсулотларни сертификатлаштириш идораси янги кабул килинган техник регламентлар

27.09.2017

Узстандарт агентлигининг Карорига асосан Хоразм синов ва сертификатлаштириш маркази давлат корхонасининг махсулотларни сертификатлаштириш идораси янги кабул килинган техник регламентлар ва Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2011 йилдаги 28 апрелдаги 122-сонли Карорнинг 1-иловасига мувофик сертификатлаштириш идорасини ваколат доирасини тулик камраб олиш максадида, вилоятда янгидан ташкил килинаётган ишлаб чикарувчи ва четдан махсулот келтираётган импортёр корхоналарида урганиш утказиш натижаси буйича 122-сонли Карорнинг 1-иловасига мувофик 100% камраб олиш максадида тасдикланган режага асосан ваколат доираси кенгайтирилди.