Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar

Photo

Standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish, akkreditatsiya, sifatni boshqarish tizimlari sohasida faoliyat ko’rsatadigan xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar ro’yxati

Abbrev

Tashkilot nomi

ISO

International Organizationfor Standardization – Xalqaro standartlashtirish tashkiloti

IEC/CEI

International Electrotechnical Commission – Xalqaro elektrotexnika komissiyasi

CEN

European Committee for Standardization – Evropa standartlashtirish qo’mitasi

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization – Elektrotexnika va elektronika sohasida Evropa standartlashtirish qo’mitasi.

ETSI

European Telecommunications Standards Institute – Telekommunikatsiya sohasida Evropa standartlashtirish instituti

ITU

International Telecommunication Union – Xalqaro elektroaloqa birlashmasi

OIML

InternationalOrganizationofLegalMetrology – Qonunchilik metrologiyasi xalqaro tashkiloti.

BIPM

Le bureau International des Poids et Mesures – Xalqaro o’lchov va tarozilar Byurosi

WELMEC

Organization of European national legal metrology services – G’arbiy Evropa qonunchilik metrologiyasi tashkiloti.

EUROMET

European Collaboration on Measurement Standards – Evropa etalonlar hamkorligi

EOQ

European Organizationfor Quality – Evropa sifat tashkiloti.

EA

European Accreditationof Certification - Evropa akkreditatsiya hamkorligi

UN/ECE

United Nations Economic Commission for Europe – BMT Evropa iqtisodiy komissiyasi

ILAC

International Laboratory Accreditation Cooperation - Laboratoriyalar akkreditatsiyasi xalqaro hamkorligi. Xalqaro laboratoriyalarni akkreditatsiya qilish tashkiloti (ILAC) to‘laqonli a’zolari ro‘yxati

APLMF

Asia-Pacific Legal Metrology Forum – Osiyo – Tinch okeani qonunchilik metrologiyasi forumi.

IFAN

International Federationof Standards Users – Standartlar foydalanuvchilarini xalqaro federatsiyasi.

COPANT

Pan American Standards Commission – Panamerika standartlar komissiyasi

IrDA

The IrDA is an association of companies from around the globe focused on providing IR standards to ensure the quality and interoperability of the Infrared Technology – AT-texnikasi sohasida standartlarni joriy etish uyushmasi

IAFInternational Accreditation Forum - Xalqaro akkreditatsiya qilish forumi. Xalqaro akkreditatsiya qilish forumi (IAF) to‘laqonli a’zolari ro‘yxati
 Сертификация
Менеджмент качества
Метрология
Испытательная лаборатория
Дополнительные услуги
Наши сотрудники

Интерактивные услуги

Международные партнерыПолезные ссылки